Trillingsmeting: Snel stijgende lagerschade

Op een condensaatpomp van een turbine werd een lagerschade vastgesteld in een routemeting. In deze case zien we het belang van extra aandacht vanaf de vorming van een kleine schade.

Vaststelling bij meting in de route:

ACD-vibration-measurement-1-

We zien een plotse toename van lagerfoutfrequenties. De gemeten schade bevindt zich nog in een vroeg stadium. Op korte termijn hoeven er geen acties te ondernomen worden..

Advies:

De pomp zal binnen twee weken verder opgevolgd worden.

Vaststelling bij opvolgmeting (2 weken):

2 weken geleden wanneer we route B trillingsmetingen uitvoerde stelden we beginnende

lagerschade op de pomp vast . Er werd voorgesteld om de motor- pompcombinatie op te volgen.

ACD-vibration-measurement-2

We zien op korte tijd een zeer sterke toename van het trillingsniveau. We zien een sterke evolutie in
het trillingsniveau met foutfrequenties op binnenring.

Advies:

Als er op relatief korte termijn een toename van de lagerschade plaatsvindt, is het aan te raden om de

pomp over te halen.

Schadeanalyse:

De pomp werd direct gereviseerd, onderstaande foto’s tonen de schade.

vibration-measurement-3
vibration-measurement-4

Besluit:

Deze case leert ons het belang van een goede opvolging van een schade. Door de machine op te volgen kan er een beter beeld gekregen worden van de evolutie. De opvolgmeting zorgde ervoor dat de machine tijdig gewisseld kon worden met de B machine. (redundante uitvoering). Op deze manier is een hoge kost inzake productieverlies (uitvallen van turbine) vermeden.