Trillingsmeting tandingrijping

Bij een klant in de meststoffenindustrie werden we gevraagd om ons advies te geven rond een raar geluid dat gemerkt werd ter hoogte van de aandrijving van een trommel.

Vaststelling bij meting:

Via trillingsmetingen en de bijhorende hoofdtelefoon, kon het geluid gelokaliseerd worden

ter hoogte van het rondsel en de rondsellagers.

ACD-tooth engagement case-1

Voornamelijk het rondsellager aan de niet koppelingszijde vertoonde het duidelijkste resultaat.

Onderstaande figuur toont de meting op het lagerblok aan de niet koppelingszijde.

ACD- case tooth engagement-3

Het onderste gedeelte toont het tijdssignaal. Hier zien we duidelijk het onregelmatig op

en afgaan van klopjes. Het bovenste gedeelte van de figuur toont een spectrum hier zien

we een frequentie aangesproken worden van 1330cpm.

Zoals ter plaatse overlegd is dit vermoedelijk een ingrijpfrequentie van het rondsel op de

tandkrans.

Dit vermoeden werd bevestigd door de gegevens die we per mail ontvangen hebben:

De tandkrans heeft 150tanden, het rondsel heeft 23 tanden. (23*58cpm = 1330cpm) .

We hebben hier dus te maken met een niet constante slechte ingrijping van het rondsel.

Oorzaken hiervan kunnen een te grote lagerspeling zijn of een scheef stelling van de as.

Wanneer we op het lagerblok aan de koppelingszijde de afstand tussen lagerblok en

koppeling bekijken, zien we een afwijking.

Vermoedelijk trekt de tandkrans het rondsel een beetje mee. Hierdoor wordt dit

automatisch juist gezet en is er geen trilling. Dan “valt” dit rondsel terug en krijgen we

ingrijpingsverschijnselen.

Advies:

Wij adviseren:

- Nazicht van de uitlijning tussen rondselas en tandwielkast.

- Nazicht van de hoogte van de lagerblok aan de vrije zijde

- Nazicht van de lagerspeling.

Na aanpassingen dient de tandspeling zowel links als rechts gecontroleerd te worden.

Besluit:

Door het uitvoeren van trillingsmeting werd de oorzaak van het vreemde geluid duidelijk.

Gezien de oorzaak nu bekend is, kan er een proactieve onderhoudsactie ingepland

worden. Door de uitlijning/positionering van de lagerblokken te verbeteren, zal de

levensduur sterk verlengen. Gezien de kostprijs van dergelijke onderdelen is hier een

zeer grote besparing bekomen.