Predictief onderhoud Predictief onderhoud

Signaalanalyse

In de snelle wereld van overvloedig veel metingen en schakelingen ontstaat soms de noodzaak om signalen "zichtbaar" te maken.

Meetoplossingen

Deze signalen kunnen een combinatie zijn van:

  • druk-, temperatuur- en debietsensoren
  • flux- en frequentiesturingen
  • trillingsensoren en afstandmetingen
  • toerentalmetingen
  • relaiscontacten
  • … en nog veel meer
Multikanaalsmetingen

We meten met een multikanaals toestel waarbij alle kanalen simultaan met een hoge frequentie gesampled worden.

De signalen kunnen bewerkt worden voor opslag (van optellen, integreren, middelen tot datareducering ).

Het meettoestel is in staat een event, dat afwijkt van het "normale" vast te leggen. Hiervoor zal hij een instelbare tijd voor- en na dit event ruwe waveform based data capteren. Met deze opgenomen data kunnen we achteraf de nodige wiskundige analyses uitvoeren.

Predictief onderhoud door signaalanalysePredictief onderhoud door signaalanalyse

Analyse en verslaggeving

In heel het bos dat gemeten is dient de juiste boom aangeduid te worden. Om dit te doen hebben we een brede waaier aan softwaretools om de data zichtbaar te maken.

Analyse en verslaggeving bij predictief onderhoudAnalyse en verslaggeving bij predictief onderhoud

Het is mogelijk dat wij voor de klant een toepassing " op maat" schrijven. Bij een wederkerend experiment kan u het toestel zelf bedienen en zodoende een eerste hand analyse uitvoeren zonder onze aanwezigheid. Een uitdraai naar een gewenst rapport zal dan niet meer zijn dan een "klik op de knop".

Toepassingen

  • Tijdelijke teststanden en continu geplaatste teststanden (met user profile)
  • Meten van signaalstoringen ("spike")
  • Schakeltijden en volgorde in complexe regelsystemen
  • Vervuiling van elektrische signalen (oa frequentiesturingen)
Meten van signaalstoringen

Bekijk enkele cases over Predictief onderhoud