Troubleshooting: drukken en trillingen

Vaststelling:

Korte tijd na de in bedrijfsname van een pompenunit, is er een ernstige schade op een bypassventiel (drukgeregeld).

De vraag van het engineeringsteam van het bedrijf was om te onderzoeken of er drukstoten en/of afwijkende bedrijfsgebieden van de equipments waren.

Meetopstelling:

In de EX zone zal met ATEX certificeerde sensoren een trend opgebouwd worden. (samplesnelheid: 2s) Indien er afwijkend gedrag in deze trend optreedt, zal het meettoestel hoge resolutiedata (Samplesnelheid: 200┬Ás) nemen.

Predictief Onderhoud: Troubleshooting

 

Buiten de EX zone, staat het toestel (via zener-barriers) gedurende een aantal weken te trenden. In deze periode zullen de verschillende procescondities verschijnen.

Predictief Onderhoud: Troubleshooting

Resultaat:

In de trending kregen we een event gerelateerd aan een te lage zuigdruk en te hoge trillingen. Gezien deze lage zuigdruk, nl onder de dampspanning van de te verpompen vloeistof, werd er een debietsmeting doorzien in de zuigleiding. Dit gaf o.a. onderstaande trend:

Predictief Onderhoud: Troubleshooting

De data in hoge resolutie toont rond de probleemgebieden onderstaand beeld:

Predictief Onderhoud: Troubleshooting

Besluit:

De meting heeft de probleemgebieden van bedrijven van de pomp duidelijk kunnen maken. Zoals vermoed zijn er drukschommelingen die via de metingen kunnen gelinkt worden aan bepaalde procescondities.

Ook heeft de meting kunnen verduidelijken waarom er drukschommelingen zijn. Doordat de druk in de zuigleiding onder de dampspanning daalt, worden er gasbellen gevormd. Met het betreffende bedrijf werden er een aantal scenario's uitgewerkt hoe dit verschijnsel in de toekomst vermeden kan worden.