Routemeting lagerschade

Vaststelling tijdens route:

Tijdens een routemeting werd er een lichte afwijking gevonden op de motor (630 kW) van een ventilator.

Onderstaande melding werd gemaakt in het verslag:

Motor:

We zien aan de niet-koppelingszijde op de motor een verschijnsel wat kan wijzen op een beginnend lagerprobleem. Het verschijnsel is nog veel te klein om enige besluiten uit te trekken. Dit meetpunt is echter niet elke keer bereikbaar wegens een geluidskap.

Wij willen vragen de motor extra door te smeren en tegen volgende route de geluidskap terug te verwijderen. Op die manier kan het meetpunt terug gemeten worden en er meer duidelijkheid verkregen worden over dit verschijnsel.

Vaststelling tijdens route 2 maanden later:

Motor:

Bij vorige route kreeg de machine een gele status wegens een beginnend lagerprobleem. In huidige route zien we een duidelijke stijging. Onderstaande figuur toont de laatste 3 metingen:

Predictief Onderhoud: Routemeting lagerschade

Wij adviseren bij een eerstvolgende mogelijkheid de motorlagers te vervangen.

Dit advies werd gegeven gezien er een snelle evolutie is en het een kritische machine betreft. Op aanvraag van het bedrijf werd er bekeken ofdat er nog +/- 3 maanden verder gedraaid kon worden, tot aan een stilstand.

In analyse bleek dat we te maken hadden met een binneringprobleem. Hierdoor werd een 2-wekelijkse opvolging voorgesteld en de melding gemaakt dat de stilstand moeilijk of niet haalbaar zal zijn.

Hierop heeft het bedrijf beslist de lagers direct te vervangen.

Lagerschade

Er is een duidelijk loopspoor te zien. Op 1 plaats is er een duidelijke uitbrokkeling. Op verscheidene andere plaatsen zien we ook tekenen van een mogelijke uitbrokkeling. 

Predictief Onderhoud: Routemeting lagerschadePredictief Onderhoud: Routemeting lagerschade

Besluit:

Door tijdig het lager wisselen is een plotse uitval van de productie vermeden.

Ook is er nu geen gevolgschade, de motor is na lagerwissel terug bruikbaar.

Deze case leert ons dat de routemetingen en hun periodiciteit noodzakelijk zijn voor de installatie. Ook zien we dat de uitwisseling van gegevens en bespreking ter plaatse zeer belangrijk zijn.

Door een duidelijk overleg te plegen, kan een advies gegeven worden op maat van het betrefffende machinepark.