Predictief onderhoud Predictief onderhoud

ODS/Modaal metingen

Verschil tussen ODS en Modaal

ODS wordt gebruikt om de beweging van de machine en hun ondersteunende constructies te visualiseren bij een bepaalde bedrijfswijze. De metingen gebeuren bij een draaiende machine, de bron/kracht van de trillingen is dus de machine zelf. Kernvraag: hoe beweegt ze?

Modaal wordt gebruikt om de resonantiegebieden, demping en bewegingsmodi van een structuur in beeld te brengen. Deze structuur kan bv zijn: leidingen, ondersteuningen, machines, constructies ed. Belangrijk bij de meting is dat er geen externe krachten aanwezig zijn tijdens de meting. Er wordt een gekende kracht geïnduceerd via een bump hamer. Via de respons bekomt men data die ons een inzicht geven hoe structuren bewegen en hoe we aanpassingen moeten uitvoeren om trillingsniveau tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.   

ODS metingen

Soms volstaat het niet om de trilling van uw machine op één plaats in kaart te brengen. ODS helpt bij structurele problemen of een oorzaakanalyse. Met deze techniek worden de trillingen van meerdere meetpunten en richtingen met elkaar in verband gebracht. 

Predictief onderhoud door ODS metingenPredictief onderhoud door ODS metingen

Operational Deflection Shape meting (ODS)

Een ODS-meting toont hoe uw installatie trilt bij een zekere frequentie. Dat doen we door de trillingen op cruciale punten te meten in drie orthogonale richtingen. Met die punten creëren we een driedimensionale animatie van de globale beweging van uw machine of structuur. Op basis daarvan kunnen we dan gerichte ingrepen uitvoeren aan de constructie of de fundamenten om het trillingsniveau te doen dalen.

ODS-metingen zijn geschikt bij al deze problemen:

 • structurele problemen
 • ondersteuningsproblemen
 • losheid
 • onbalans
 • dynamische uitlijnfouten
 • buigvormen
 • lasbreuken...

Modaal

Bij het design of re-design van een machine is het vaak noodzakelijk om te verifiëren of de berekende waarden overeenkomen met de praktijk.  Bij een bestaande situatie is het dikwijls moeilijk in te schatten, wat het effect zal zijn bij een voorgestelde verbetering. (bvb wijzing aan machine ondersteuning)

Modaal Analyse

Met deze techniek wordt er via een gemeten kracht (bumphamer) geanalyseerd hoe een constructie beweegt.

Er zijn geen interferenties aanwezig van andere trillingsbronnen, wanneer de structuur wordt geëxciteerd door een impact hamer met load cel. Bij elke slag weten we hoeveel kracht geïnjecteerd wordt op een bepaalde frequentie, in een voor ons interessante band. De  respons van de structuur wordt opgemeten via een accelerometer.  

Net zoals met ODS wordt de constructie in elk meetpunt in drie orthogonale richtingen opgemeten.

De modale analyse geeft informatie over de positie van resonantiefrequenties en hoe een structuur zal bewegen/ vervormen wanneer hij geëxciteerd wordt in die gebieden. Aanpassingen mbt massa stijfheid en demping, zullen deze resonatiefrequenties zodanig beïnvloeden, dat ze bijvoorbeeld verschuiven naar minder gevaarlijke gebieden, of op zijn minst sterk gedempt worden. In het analyse pakket kunnen de verschillende modi gevisualiseerd worden wat al een belangrijke troef is in het bepalen van de positie van extra steunpunten. Deze kunnen bijkomend rekenkundig geverifieerd worden zodat op voorhand kan bepaald worden of de aanpassing het gewenste effect heeft.

Modaalanalyse-ACD

Modaal analyse is geschikt bij onder andere

 • Wijzigingen van toerentallen van machines 
 • Ombouw van machines, waarbij gewicht en/of stijfheid wijzigt 
 • Oorzaak analyse (komt beweging overeen met mode shape? 
 • Genereren van mogelijke oplossing bij resonantie situaties

Bekijk enkele cases over Predictief onderhoud