Predictief onderhoud Predictief onderhoud

Tribologie

U gebruikt smeermiddelen voor al uw machines. Maar net als de vaste componenten hebben ook die smeermiddelen last van slijtage. Ze verliezen gaandeweg hun smerende kwaliteiten en geraken verontreinigd. Op dat moment kunnen ze hun belangrijke rol niet meer vervullen.

Slijtage bij smeeroliën

Olieanalyse

Een grondig microscopisch onderzoek van deeltjes in olie en smeermiddelen maakt duidelijk of een machine nog in goede conditie verkeert. Ze kunnen extra informatie geven betreffende de ernst en oorzaak van machineproblemen. Dat onderzoek brengt o.a. deze problemen aan het licht:

 • Lasparels - Kleine metalen bolletjes die achterblijven na laswerk en door de filter geraken kunnen schade veroorzaken aan de roterende onderdelen van uw machine.
 • Verwarmd metaal - Na oververhitting van de machine laat metaal restjes na in de smeermiddelen.
 • Messing - Messing in uw smeermiddelen kan wijzen op een probleem in de lagerkooi. Zo'n probleem kan snel ontaarden in grote schade.
 • IJzerdeeltjes - Bijna alle componenten van uw machines bevatten ijzer: lagers, assen, zuigers, ... Een nauwkeurige analyse van die ijzerdeeltjes kan wijzen op problemen van specifieke machineonderdelen. Dure en uitgebreide revisies zijn dan niet nodig want na vervanging van het beschadigde of versleten onderdeel kan u de installatie terug in dienst nemen.
Olie analyse

Kwaliteitsverlies testen

Sommige machines en apparaten vragen om smeermiddelen van hoge kwaliteit. Via gedetailleerde analyses door een gespecialiseerd laboratorium en interpretatie door onze specialisten weten we precies hoe goed uw smeermiddelen nog zijn en of u ze eventueel moet vervangen.

Het laboratorium test onder meer:

 • Viscositeit
 • Waterverontreiniging
 • Zuur- en basegetal
 • Vlampunt
 • Waterafscheidend vermogen
 • Schuimtest
 • Weerstand tegen corrosie (Fe & Cu)
 • Oxidatie
 • Additieven
 • Wear Particle Concentration (WPC)

Bekijk enkele cases over Predictief onderhoud