Predictief onderhoud Predictief onderhoud

Troubleshooting

Herkent u deze fenomenen? Uw machine werkt niet naar behoren, ze valt nu eens uit en dan weer niet, en u slaagt er maar niet in te achterhalen waar het aan zou kunnen liggen. In bijna elke productieomgeving kunnen machines plots een eigen leven leiden. Door complexiteit van huidige installaties, machines en procestechnieken is het ook niet altijd duidelijk wat er juist aan de hand is. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel problemen.

Het goede nieuws? Die ongrijpbare fenomenen hebben vaak een aantoonbare en meetbare oorzaak. Ze kunnen dus opgelost worden na een grondige diagnose. En dat is waar ACD sterk in is.

Predictief onderhoud van machines - troubleshooting

Meten met meerdere kanalen

De mogelijke oorzaken van het afwijkend gedrag van uw machine liggen erg ver uit elkaar. Misschien belast u een onderdeel te zwaar op een specifiek moment. Of ligt het aan een incorrecte bediening of configuratie.

Het komt er dus op aan om heel breed te meten:

  • meting op verschillende, zorgvuldig gekozen tijdstippen;
  • monitoring van verschillende productieparameters (belasting, snelheid, debiet, ...);
  • monitoring van trillingen op verschillende plaatsen.
Machine metingen met meerdere kanalen

Bekijk enkele cases over Predictief onderhoud