Vreemde frequentiepiek pomp

Probleemstelling:

Ter hoogte van een centrifugaalpomp, pers- en zuigleiding meten we een voorname trillingspiek op 3750RPM. Deze was voor de afstelling niet aanwezig. Hoe dichter we naar het pomphuis gaan, hoe hoger het trillingsniveau. De trilling meten we op de pomp vooral voor in horizontale richting. Gevoelsmatig wordt de trilling veroorzaakt door vloeistofpulsaties in de leiding (we zien de naald van de persmanometer hevig trillen. Op de leidingen zelf meten we niveaus tot 20mm/s en meer. Richting collector verminderen de amplitudes weer.

Overzicht trillingswaarden:

POMP NIET KOPPELING HORIZONTAAL

 • meting 02-jun-06 13:46 : 1.468 mm/Sec 
 • meting 29-jun-06 09:26 : 1.803 mm/Sec 
 • meting 30-jun-06 06:25 : 1.661 mm/Sec 

POMP NIET KOPPELING VERTIKAAL

 • meting 02-jun-06 13:47 : 1.410 mm/Sec 
 • meting 29-jun-06 09:28 : 5.953 mm/Sec
 • meting 30-jun-06 06:25 : 6.123 mm/Sec 

Detailspectrum pomp niet koppelingskant horizontaal

Vreemde frequentiepiek pomp

Bijhorende spectra in trend: 

Gekende veranderingen tijdens afstelling: 

 • Tijdens de afstelling werd de pomp vervangen. 
 • Na de afstelling geven deze pompen gezamenlijk 45-50Ton/uur meer. 

Om te bepalen hoe de trillingen zich gedragen in ten opzichte van een afname van de last (debiet van voor de afstelling), hebben we drie sensoren geplaatst. Eén op de pomp, de persleiding, en één op de zuigleiding. Daarna werden onderstaande testen doorlopen, terwijl ons toestel continu de trillingsniveaus registreerde.

Vreemde frequentiepiek pomp

Ondernomen actie:

 • 09h49: pers c-pomp geknepen.
 • 09h55: gezamenlijk persventiel van de drie pompen geknepen.
 • 10h00: pers c-pomp geopend. Gemeenschappelijk persventiel blijft geknepen.
 • 10h03: normaal bedrijf. Gemeenschappelijk persventiel terug open.

Meetopstelling

Vreemde frequentiepiek pomp

Overall trillingswaarden :

Predictief Onderhoud: Vreemde frequentiepiek pomp

Na het knijpen van het persventiel zien we de trillingen op de pomp zelfs nog een beetje stijgen. Geen van de ondernomen acties doet het resonantiefenomeen verdwijnen.

Besluit:

Aangezien het fenomeen niet afhankelijk was van het debiet zijn we toch verder gaan informeren bij de dienst die de revisie van de pomp uitgevoerd had. Blijkbaar hadden ze de slijtringspeling vergroot om het risico op gripperen bij inox pompen te reduceren (slechts 2 tienden vergroot). Na aanpassen van deze speling waren de trillingswaarden terug normaal.

Predictief Onderhoud: Vreemde frequentiepiek pomp