Pompondersteuning - Hoge trillingen

Vaststelling tijdens meting:

Tijdens de meting werd gesignaleerd dat er zowel in horizontaal als vertikaal vlak verhoogde trillingen te meten waren. Spectraalanalyse toont dat we hier te maken hebben met 1xrpm.

Predictief Onderhoud: Pompondersteuning - Hoge trillingen

Voorgestelde actie:

Het viel ons op dat de pomp aan de koppelingszijde niet volledig draagt op de ondersteuning. Na overleg met de betreffende afdeling binnen het bedrijf werd de ondersteuning verbeterd.

Predictief Onderhoud: Pompondersteuning - Hoge trillingen

Vaststelling na de aanpassing:

De machine werd hermeten na de genomen actie. Op hetzelfde meetpunt als de eerste meting werd nu onderstaand spectrum gemeten. We zien een drastische daling van de trillingen.

Predictief Onderhoud: Pompondersteuning - Hoge trillingen

Besluit:

Door een relatief eenvoudige actie, zijn de trillingen gedaald. Met minder trillingen is de belasting op de componenten veel minder (dichtingen, lagers,...).

Via deze metingen is er dus een levensduurverlengende actie genomen.

Ook trillingsmetingen laten uitvoeren? Contacteer ACD NV voor al uw trillingsmetingen.