Lagerschade bij stilstand

Vaststelling:

Na steeds weerkerende lagerproblemen aan één bepaalde pomp, had de klant beslist om een beschadigd lager te laten analyseren door de fabrikant. Deze laatste maakte melding, dat het initieel probleem toe te schrijven is aan “stilstandschade”. Mogelijke oorzaken van stilstandschade kunnen oa zijn: montagefouten, stilstandcorrosie en te hoge omgevingstrillingen. ACD werd gecontacteerd, om te bevestigen/ontkrachten of trillingen de oorzaak kunnen zijn van het euvel.

Voorstel:

In eerste instantie, hadden we met onze datacollector geen problemen vastgesteld. Dit bracht ons ertoe, om in overleg met de klant een online trillingsbewakings toestel te plaatsen.

Op de desbetreffende pomp en op de naburige machines worden sensoren in 2 richtingen aangebracht. Op deze wijze bekomen we een trend van trillingen tijdens onze afwezigheid. Blijkbaar werden in deze tijd pompen gestopt en gestart en bestaat er een meetbare invloed van trillingen veroorzaakt door een draaiende pomp op een stilstaande.

Metingen

Predictief Onderhoud: Lagerschade bij stilstand

Na een analyse, konden we zien dat de hogere trillingswaarden toe te schrijven zijn aan schoepfrequenties. Dit zijn pulsaties in de productstroom die makkelijk via persleidingen kunnen doorgegeven worden. Deze trillingen werden drastisch verlaagd door een aanpassing in de bedrijfname. (M.a.w. het aanpassen van de toerentalregeling en klepstand)

Predictief Onderhoud: Lagerschade bij stilstand

Trillingen en vooral scherpe impacten bij het stoppen van de machine worden gemakkelijk doorgegeven aan de installatie.

Schoksgewijze trillingen kunnen gemakkelijk de resonantiefrequentie van machines en structuren beïnvloeden. Uit deze vaststellingen werd een voorstel gemaakt om de bestaande leidingsteunen van de gezamelijke persleiding te wijzigen.

Besluit:

De gemeten verschijnselen zijn te klein om een stilstandsschade door trillingen te veroorzaken. Daar trillingen niet de oorzaak zijn, schrijven wij de initiële schade toe aan een fout die tijdens montage moet gebeurd zijn.

De meting hebben in ieder geval bijgedragen tot correctieve handelingen die de levensduur van de machines zeker ten goede zal komen.