Onsite balancering van een ventilator

Vaststelling:

Er werden hoge trillingsniveau’s gemeten ter hoogte van ventilatorlagers.

Voorstel:

Oorzaak van de verhoging konden we toeschrijven aan onbalans van de waaier. Door tijdsgebrek was uitbouwen onmogelijk en werd beslist om ter plaatse te balanceren.

Resultaat:

Na balancering zien we een drastische daling van het trillingsniveau (van 16,5 naar 3,2 mm/s).

Onsite balancering van een ventilator

Besluit:

De stilstand werd tot een minimum herleid omdat we het onbalansprobleem zonder uitbouw van de ventilator hebben kunnen corrigeren.