Case stroomdoorgang Lagers

Bij een bedrijf in de energiesector, werd er een vreemd geluid vastgesteld op een vertikale pomp.

Vaststelling bij meting

De machine werd gemeten met een datacollector, dit bracht onderstaande resultaten:

ACD-Measurement point-

We zien op de machine verhoogde peakvuewaarden. Deze waarden wijzen op de aanwezigheid van hoogfrequente trillingen.

Op meetpunt 2 zien we de hoogste waarde. Onderstaande figuur toont de meting met aanduiding van de foutfrequenties (buitenring) van het 6319 lager:

ACD-stroomdoorganglagers-

Opvallend is de aanwezigheid van de frequenties, aangeduid met rode cirkel.

Deze komen overeen met de kooifrequentie.

Advies van de meting:

Wij adviseren bij eerstvolgende mogelijkheid de motorlagers te wisselen.

Vaststelling bij lagerwissel:

Binnenring

ACD-lagerwissel-3

Buitenste ring

ACD-lagers-buitenring-

Besluit bij lagerwissel:

De lagers vertonen een duidelijk beeld van een stroomdoorgang. Bij verder nazicht van de motor, bleek er een asborstel aanwezig te zijn. Door een montagefout, was er geen of nauwelijks contact met de as.

Hierdoor kon de opgebouwde spanning niet van de as gehaald worden met stroomdoorgangen tot gevolg.

Besluit case:

Via trillingsmeting hebben we de oorzaak van het afwijkende geluid kunnen aantonen.
De lagerschade analyse toonde duidelijk de oorzaak van de schade op het lager. Er is direct een verbetering op de machine gebracht zodat toekomstige schade van deze oorzaak vermeden kan worden.