Losheid magneetpomp. 

Bij een bedrijf in de chemische sector, werd er een interne losheid vastgesteld op een magneetpomp.

Vaststelling bij meting:

Tijdens de metingen stelden we een kloppend geluid vast, dit was het best waarneembaar op de pomp.
In de metingen zien we harmonische frequenties terug. 

ACD-trillingsmeting-pomp1

De verschijnselen wijzen op een interne losheid. Er werd geadviseerd om de pomp op relatief korte termijn te vervangen.

Vaststelling bij revisie

Tijdens de revisie van de pomp stellen we opmerkelijk veel roestvorming vast.  

Zeer waarschijnlijk is er water in het lagerhuis terecht gekomen. De loop der tijd heeft ervoor gezorgd dat het lager gripeerde, waardoor de buitenring meedraaide in het pomphuis.

ACD-trillingsmeting-pomp
ACD-trillingsmeting-pomp2

Besluit case:

Via trillingsmeting hebben we een ernstig probleem vastgesteld op een machine. Hierdoor is een onverwachte stilstand vermeden.

Deze case toont dat niet enkel de standaard lagerschades met trillingsmetingen op te sporen is. De volledige conditie van de machine wordt in kaart gebracht!