Online meetsysteem

Vaststelling: 

Turbines en generatoren vormen bij elektriciteitsproducenten het hart van een bedrijf. De trillingen worden gemonitored via afstandsprobes, en worden continu geschreven in een PLS systeem. Van te voren werden op deze trillingswaarden alarm- en uitschakelniveaus bepaald. Dit is nodig, omdat een machine met acute problemen, snel en veilig moet kunnen stoppen. 

De klant had meerdere malen melding gemaakt dat de trend onverklaarbare trillingspieken schreef. Na troubleshooting met een online analyse meetsysteem stelden we vast dat deze spikes niet machine gerelateerd waren. Het ging in dit geval over storingspieken, die de machine zelfs ongewenst hadden kunnen stilleggen. Na overleg met de klant, hebben wij een degelijk en redundant systeem mogen aanbieden. 

Enkele van de voornaamste voordelen waren:

  • Snelle hardwarematige uitschakeling via voting mogelijk (pogrammeerbare relaykaarten ) 
  • Analysemogelijkheden via gebufferde uitgangen + implementatie van Keyphasormodule 
  • 4,20mA uitgang volledig gescheiden van meetkring, en dus minder stoorgevoelig. 
  • Mogelijkheid tot uitbreiding door aankoop analyse software. 

Uitvoering: 

Het vorige meetsysteem werd tijdens een shutdown vervangen, door proximitors en machine protectiesysteem.

Online monitoring systeem

Troubleshooting veel eenvoudiger via gebufferde uitgangen:

Opstartproblemen door hoge trillingen generator.

Online meetsysteem

Ook trillingsmetingen laten uitvoeren? Contacteer ACD NV voor al uw trillingsmetingen.