Systeem voor slibverpomping

Vaststelling:

Bij het verpompen van een zurige fractie, trad er snelle slijtage op van bewegende pomponderdelen. Door corrosie in de leidingen en korte lasbochten, trad er hier een verstopping op.

Piping & Construction: Systeem voor slibverpompingPiping & Construction: Systeem voor slibverpomping

Voorstel:

De bestaande pistonpompen vervangen door membraampompen zodat er geen bewegende delen in contact komen met het product en het stalen leidingwerk vervangen door kunststof, uitgevoerd met long-radiusbochten.

Resultaat

Na de "Go" van de klant werd begonnen met het opmeten van de site waar de pompen moesten komen. Dit gebeurde met behulp van een Totaalstation dat een 3D-puntenwolk creëert die we kunnen importeren in ons 3D tekenpakket.

Het toestel meet tot 3000m ver, en met een nauwkeurigheid tot op 1mm. Vertrekkende van de puntenwolk, wordt de omgeving ingetekend, de pompen geplaatst en de pipespools gedesigned. Voor de aanzuigzijde werd gekozen voor hard- PVC en voor de persHDPE. De afsluiters zijn van het type "wurg". Hierdoor wordt steeds een volle doorlaat gegarandeerd en komt het product ook enkel in contact met het rubbermembraam van de afsluiter, wat tevens als flensdichting wordt gebruikt. Slijtage of falen van de afsluiters wordt hierdoor nagenoeg volledig uitgeschakeld.

In samenspraak met de klant en andere contractors werd een strakke planning opgesteld waardoor de werken optimaal konden verlopen binnen de vastgestelde periode.

Alle spools werden in ons werkhuis geprefabd en afgetest op druk.

De pompen werden geplaatst en de bijhorende spools geassembleerd. Bij opstarten van de installatie was ACD aanwezig om-indien nodig- de nodige procesbewaking te doen aangaande trillingen, uitzetting van de leidingen, pump-alignment en warmteontwikkeling. Hiervoor beschikken wij over de laatste up-to-date meetapparatuur.