Situatie

Bij een klant in de waste-to-energy sector werd er een aanpassing doorgevoerd aan een fin-fan. Na deze aanpassing, werden er hoge trillingen gemeten op de motor en reductiekast in de routine matige metingen.

Vanuit deze metingen is er een vermoeden van resonantie die in de buurt ligt dan de schoepfrequentie (+/-370cpm). Verder onderzoek toonde een versterking door de draagstructuur. (IPE 600)

De bewegingsvorm van de resonantiefrequentie dient gevisualiseerd te worden om te kunnen bepalen hoe dit probleem aangepakt dient te worden. De moeilijkheid bij deze resonantiebepaling is dat de machine niet gestopt kan worden om een modaalanalyse uit te voeren.

Als oplossing werd er een ODS meting uitgevoerd, waarbij tijdens analyse gekeken wordt naar de bewegingsvormen en op welke frequentie deze zich “zuiver” manifesteren.

ODS analyse bepaling resonantiefrequentie

Metingen

Tijdens lopend bedrijf werden de structuur bemeten op diverse punten in 3 richtingen. Dit werd uitgevoerd op de aangepaste en een originele machine.

In de data werd gezocht naar standaard mode-shapes, niet noodzakelijk bij de grootste beweging. Er werden diverse resonanties vastgesteld, de belangrijkste wordt hieronder weergegeven. De andere werden informatief meegegeven aan de klant, deze kunnen van invloed zijn bij structurele aanpassingen.

In onderstaand beeld wordt dezelfde bewegingsvorm van de 2 structuren weergegeven:

We zien in het linkse gedeelte de structuur waarbij er hoge trillingen werden vastgesteld. De frequentie van de linkse machine is beduidend hoger en komt dus vlakbij de werkingsfrequentie van de machine.

Door de uitgevoerde aanpassingen aan de koeler is de resonantiefrequentie gestegen. Bij de aanpassingen werd er een ander type ventilator geplaatst, met minder schoepen. Dit zorgt voor minder massa aan de structuur, met een hogere resonantiefrequentie tot gevolg.

Ook is er een andere schoepfrequentie, welke ook nog eens dichter bij de resonantiefrequentie komt.

Besluit

  • De meting kon aantonen dat er geen structurele afwijkingen aanwezig zijn.
  • Door de bewegingsvorm te visualiseren, kon in overleg met de fabrikant een aanpassing uitgewerkt worden.
  • De metingen zijn uitgevoerd tijdens normaal bedrijf. Er was geen productieafwijking nodig om te bepalen wat er dient te gebeuren tijdens een volgende productiestop.