Glijlager bewaking uitval compressor

Bij een klant in de chemische sector staan 3 identieke motor gedreven compressoren. Op 1 van de 3 is er een uitval geweest op hoge trillingen. Ter analyse van het probleem werd het ADRE meetsysteem aan de machine gekoppeld bij herstart. Er werden geen problemen vastgesteld. De machine gedroeg zich zoals voorheen. Om het probleem duidelijker te kunnen stellen werd er een meettoestel ter trending opgesteld. Wanneer er een afwijking in het trillingsgedrag komt, wordt er via triggering ruwe data gecapteerd.  

Vaststelling bij meting:

Onderstaande figuur toont de trending van de trilling en GAP spanning van de sensoren. Op moment van afwijking staat er een aanduiding in de trend met benaming van het kanaal dat de afwijking veroorzaakt.

ACD glijlager

Er is dus op relatief korte tijd veel afwijking vastgesteld. Onderstaande figuur toont een voorbeeld van de gecapteerde ruwe data:

ACD glijlager2

Besluit meting: 

We zien dat de GAP spanning volledig naar 0 springt op zeer korte tijd. Ook zien we dat de andere probe op hetzelfde lager (X/Y) uitvoering deze verschijnselen niet heeft. Er kon dus besloten worden dat er een afwijking was op de meetkring. Meest waarschijnlijke oorzaak is een losse/slechte connector. In overleg werd er bepaald dit probleem aan te pakken in de komende stilstand. Ondertussen werd dit kanaal op het 3300-rack gebypassed. Dit zorgt ervoor dat dit kanaal geen uitschakeling meer kan veroorzaken. Vaststelling bij aanpassing van instrumentatie Tijdens de stilstand werden de meetkringen nagekeken. Er werd gemerkt dat er gebruik gemaakt is van tape ter isolatie van de connectoren.

Glijlager ACD3

Deze tape is doorheen de jaren onder invloed van olie gedegradeerd. 

Ook werd er vastgesteld dat er 2 types (oud en nieuw) door elkaar gebruikt werden. Op onderstaande foto zien we een nieuw type probe op een oud type verlengdraad.

Glijlager ACD 4

Dit ligt waarschijnlijk aan de oorzaak van de connectieproblemen. De 4 radiale probes, verlengdraden en proximitors werden allen vervangen. Dit om zekerheid te hebben dat de gemeten fouten verdwenen waren. Deze vernieuwde meetkringen kregen een lineariteitstest. Dit om te bekijken of de nieuwe probes geen afwijkend gedrag vertonen ergens in het meetgebied. Op de 4 kringen werd een looptest uitgevoerd. Hierbij werd de probe afgeregeld op 11,4V (GAP) op de wobulator. Deze gaf een trillingen van 130µm. Deze trilling werd identiek afgelezen op het rack en de Alerts werden bereikt. Er werd een 2e analoge test uitgevoerd met een hogere trillingswaarden(200 µm). Dit om de Dangers te testen. Ook deze kwamen alle 4 de danger waarden door en werd er een trip actie gelogd op DCS.

Besluit 

Deze case leert ons dat het correct gebruik van materialen in meetkringen belangrijk is, zeker wanneer er een uitschakeling kan worden veroorzaakt door de meting. Door onze kennis en ervaring hebben we de zwakke punten in het systeem weg kunnen vaststellen en wegwerken.