Case balancering als tussenoplossing 

Bij een bedrijf in de afvalverwerkingsindustrie, werd een urgent probleem vastgesteld op een ventilator (3000rpm). Deze machine is kritisch voor de installatie.

Deze machine was net teruggeplaatst na revisie. Het bedrijf dat de revisie uitvoerde, had ter plaatse gemeld dat er een te grote axiale speling was op het lager aan de koppelingszijde. Dit kon niet direct rechtgezet worden. De gehele opstart van de installatie zou uitgesteld moeten worden. De klant wilde dit voorkomen en contacteerde ACD.

Toen we ter plaatse kwamen waren er zeer hoge trillingen te zien op de continue meting (100% - 20 mm/s ). Ook waren er vonken te zien ter hoogte van de as afdichting aan de waaierzijde.

Vaststelling bij meting

In eerste instantie werd de ventilator gestart om een eerste indicatie te krijgen van het probleem. De machine draaide bij de metingen steeds tegen een gesloten pers, gezien de installatie uit dienst was.

ACD-Trillingsmetingen-1

We zien zeer hoge trillingen. Onderstaande figuur toont het spectrum van de horizontale meting op meetpunt 3 en 4.

ACD-Trillingsmetingen-2

Er werd een uitloop meting uitgevoerd met onderstaand resultaat.

  • In de uitloopmeting zien we dat de trillingen zeer snel afvallen. Dit is niet de standaard uitloop van een onbalans. We zien een beperkt wisselende fase.
  • In de trillingsmeting zien we ook een groot verschil in horizontale en vertikale richting.

Er werd een balancering gestart, dit met de melding dat er een twijfelachtige slaagkans was.

Beide verschijnselen wijzen in de richting van een versterkingsgebied (door het versterkingsgebied en de spelingsverchijnselen)

Vermoedelijk maakt de waaier een walsende beweging, door de verhoogde bewegingsvrijheid (speling). Een hogere balanceringsklasse kan dit verschijnsel beperken.

ACD-Trillingsmetingen-3

In de referentie meting zien we geen 90° faseverschil tussen de sensoren, dit wijst ook in de richting van een versterkingsgebied in horizontale richting.

ACD-Trillingsmetingen-4

Deze trillingswaarden zijn met een balancering ter plaatse vlak bij een versterkingsgebied nauwelijks te verbeteren.

ACD-Trillingsmetingen-5

In de meting zien we een sterke component op de schoepfrequentie, dit doordat de machine tegen een gesloten persklep draait. De amplitude van de schoepfrequentie is bijna even groot dan de 1x trilling.

Na deze meting werd gemeld dat de machine terug in bedrijf genomen kon worden. Er werd tevens een meting uitgevoerd tijdens het inschakelen van de machine. Bij 50% klepopening werd er nogmaals een meting uitgevoerd.

ACD-Trillingsmetingen-6

Op de ventilator zien we op meetpunt 4 nog steeds het verhoogde spelingsgedrag:

ACD-Trillingsmetingen-7

Gezien de trillingswaarden beperkt zijn, kunnen we dit als aanvaardbaar bestempelen.

Besluit van meting:

  •  Het balanceren heeft ervoor gezorgd dat alle verschijnselen (speling, versterking) beperkt worden.
  •  Na de actie draait de machine ongeveer terug zoals voorheen, volgens de continu meting. 

Advies van de meting:

Bij volgende stilstand dient er met extra aandacht gekeken te worden naar een verhoogde interne speling en hoe dit te verhelpen.