Lagerschade bij stilstand 

In petrochemische industrie staat een pomp op de lijst voor periodieke metingen. Tijdens de meetrondes staat de pomp al 6 maanden stil, gezien deze machine redundant is uitgevoerd. 

Omdat er een lange tijd geen metingen waren op deze machine hebben we gevraagd deze te starten om een meting te kunnen uitvoeren. Tijdens de metingen viel er een probleem met de lagering op.

Vaststelling bij meting:

Tijdens onze metingen op deze machine hebben we een behoorlijke verhoging van trillingen gemeten op de pomp. Onderstaande figuur toont de envelopping van meetpunt op de pomplagers aan de waaierzijde.

Predictief-onderhoud-lagerschade-grafiek

Gezien de ernst van de schade werd er geadviseerd de pomp te reviseren.

Schadeanalyse

Alle onderdelen (binnenring, buitenring en kogels) vertonen stilstandschade onder de vorm van corrosie.

Predictief-onderhoud-lagerschade-lager

Besluit

Door de pomp extra te starten en toch een meting uit te voeren hebben we kunnen vaststellen dat een spare machine niet geschikt was om in te zetten. Hierdoor zijn grote problemen in een kritieke situatie (falen van A machine) vermeden.

De corrosie verschijnselen hadden een oorzaak in een stoomlekkage nabij de pomp. Deze case toont het nut aan van het regelmatig wisselen en meten van redundant uitgevoerde machines.