Adre meting: Oilwhirl

Een motor gedreven compressor (integrated gears) valt tijdens de stopprocedure uit.

Vaststelling:

De last werd langzaam van de machine gehaald. Tijdens dit proces is de machine uitgevallen op trillingen.


Onderstaande figuur toont de trend:


ADRE meting oilwhirlADRE meting oilwhirl

We zien de duidelijkste stijging op stage 5.

Wanneer de shaftcenterline bekijken zien we onderstaand beeld:


ADRE meting oilwhirl

Op stage 5 zien we dus een daling van de as in het lager van 50┬Ám bij het ontlasten van de machine.

Bij uitloop is er een verdere daling te zien. We kunnen veronderstellen dat de as redelijk hoog in zijn lagering loopt tijdens normaal bedrijf. Bij dalen van de as, komt deze meer in het midden te liggen en is er een grotere bewegingsvrijheid, met als gevolg hogere trillingen.


Wanneer we de orbits bekijken tijdens dit  event krijgen we onderstaand beeld:

ADRE meting oilwhirl

Er is een onstabiel gedrag van de as te zien. Dit onstabiel gedrag kan te maken hebben met proces of oliefilm. 

In de spectra zien we onderstaand beeld:


ADRE meting oilwhirl

Er is een duidelijke vorming van subsynchrone pieken.

In onderstaande waterfall plot is de vorming van deze pieken.

ADRE meting oilwhirl

De spectra in blauw zijn deze van voor de uitval. De rode spectra zijn afkomstig van het uitlopen.

In de groene cirkel is de vorming van de subsynchrone pieken te zien.

Besluit: 

De oorzaak van het alarm op hoge trillingen bevind zich op stage 5.

We zien hier vorming van onstabiel gedrag, Naar alle waarschijnlijkheid hebben we hier te maken met een onstabiele oliewig. (oilwhirl)