Mesafsluiter

Vraag van de klant:

Ontwerp een afsluiter die garantie kan bieden voor het afsluiten van vliegassen. Een standaard mesafsluiter of vlinderklep geeft aanlading op de zittingen waardoor deze niet meer veilig kan sluiten. Hierdoor kunnen er vliegassen in delen van de installatie komen waardoor het niet verantwoord is om de installatie te betreden voor onderhoudswerken.

Machinebouw: MesafsluiterMachinebouw: Mesafsluiter

Uitdaging voor ACD:

Hoe kunnen we afzetsel vermijden op de zittingen? Hoe de afdichting realiseren. Zorgen dat de eventuele aanlading het sluiten van de klep niet kan hinderen. De materiaalkeuze van de verschillende onderdelen zal hier een cruciale rol spelen.

De oplossing

Door in gesprek te gaan met de klant worden de verwachtingen van de klant in kaart gebracht. Hieruit volgt een voorontwerp, op deze basis maken we een detailontwerp. De bestaande installatie wordt eventueel opgemeten met behulp van 3D meetmethodes . Het detailontwerp zal vervolgens ingetekend worden in het model van de bestaande installatie.

Werkplaatstekeningen worden gegenereerd vanuit het 3D meetpakket voor elk onderdeel. Onderdelen worden gemaakt in de werkplaats of bij één van onze vaste toeleveranciers. Samenbouwen van de diverse onderdelen gebeurt in onze werkplaats. Indien nodig kan er een afname gebeuren door de klant alvorens het ingebouwd wordt. Volledige uitvoering is onderworpen aan de geldende normen in het specifieke domein, voor dit ontwerp is de CE-markering van toepassing.