Case – Schadeanalyse

Tijdens de route trillingsmeting werd er een verhoogde wrijving gemeten op een motor. De motor heeft niet nasmeerbare lagers, hierdoor werd een lagerwissel bij een volgende gelegenheid geadviseerd. Gezien de korte standtijd van deze lagers werd een schadeanalyse uitgevoerd.

Vaststelling : 

 1. Bevindingen: 

De reden van de analyse en het schadebeeld op de lagers zijn allen identiek. Enkel de mate van degradatie van het vet verschilt. Onderstaande foto’s tonen de 2 lagers:

Schadenalyse - lager - 1 Schadeanalyse-lager-2

We zien een sterke verkleuring van het vet. Op het afdichtingsdeksel zien we een hogere verbrandingsgraad aan de buitenzijde. Tussen de kogels zien we donkerkleurig vet dat brokvorming begint te vertonen.

Onderstaande foto toont een vergroting:

Schadeanalyse - lager - 3

We zien dat het vet verkleurd is naar bruin en donkerbruin. Op sommige plaatsen zien we zwart vet met schijnbaar fijne bolletjes. Hier is het vet volledig zijn smeercapaciteit kwijt.

Onderstaande foto toont een microscoop foto van het vet op de lagerafdichtingsdekseltje.

Schadeanalyse-lager-4

Advies:

Het is duidelijk dat het vet in de niet-nasmeerbare lagers niet geschikt is voor deze bedrijfswijze (hoge omgevingstemperatuur). Op de kleine bedrijfstijd is het vet volledig gedegradeerd.Een verhoogde temperatuur zorgt voor een snellere degradatie van het vet. Een slechte smering zorgt op zijn beurt voor een hoge temperatuur waardoor een vicieuze cirkel is begonnen.In overleg werd er geadviseerd geen gesloten lagers meer te gebruiken en automatische vetpotten op de motoren te plaatsen.

Besluit:

Door de schadeanalyse heeft men de reden van verkorte levensduur kunnen bepalen. Ook is er een oplossing gekomen voor het probleem.

Deze case leert ons dat lagerschade analyse een handige tool is om problemen op een snelle manier te verduidelijken.
De genomen acties geven een sterke daling in de onderhoudskost, gezien het aantal revisies sterk daalt.